LCRP

O LCRP/Stowarzyszenie

Kim jesteśmy?

Lubuskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości „LCRP” powstało w 2007 r. Członkami założycielami stowarzyszenia są ludzie aktywnie działający na rzecz przedsiębiorczości i budowy aktywności społecznej. Jesteśmy regionalnym patriotami i działamy przede wszystkim na rzecz regionu lubuskiego. 

 

Nasza misja

Chcemy współtworzyć świat, w którym najcenniejszy kapitał stanowi człowiek i jego potencjał. Inwestując w niego naszą wiedzę i doświadczenie aktywizujemy i wspieramy rozwój jego kreatywności, przedsiębiorczości i osobowości.

 

Dlaczego działamy?

Cele naszej działalności są następujące:

 

  1. Podejmowanie działań na rzecz promocji przedsiębiorczości i rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, współpracy nauki z biznesem
  2. Rozwój i upowszechnianie kultury innowacyjności przedsiębiorstw, zachęcanie do tworzenia działów badawczo – rozwojowych w firmach
  3. Rozwój i promocja konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie 
  4. Stymulowanie do powstawania mikroprzedsiębiorstw z wykorzystaniem dostępnych instrumentów wparcia
  5. Współpraca z ośrodkami innowacyjności m.in. centrami transferu technologii, parkami naukowo – technologicznymi, inkubatorami technologicznymi
  6. Promowanie dostępu, upowszechnianie i podnoszenie poziomu wiedzy do najnowszych technologii innowacyjnych i telekomunikacyjnych ICT wśród przedsiębiorców i społeczeństwa
  7. Pomoc w tworzeniu partnerstwa lokalnego z udziałem przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, urzędów pracy
  8. Badania, analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie
  9. Wspieranie i realizacja inicjatyw lokalnych na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej, aktywnej integracji, edukacji na obszarach wiejskich.

 

Jak działamy?

Zależy nam na podejmowaniu skutecznych działań, przyczyniających się do rozwiązywania problemów na szczeblu lokalnym i regionalnym. Cele statutowe realizujemy m.in. poprzez:

 

    1. Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów szkoleń itp.

    2. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości

    3. Współdziałanie z  innymi organizacjami i instytucjami identyfikującymi się z celami naszego stowarzyszenia

    4. Działalność informacyjno – edukacyjną

    5. Działalność doradczą

    6. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych