LCRP

Doradztwo Indywidualne

Uczestniczkom projektu oferujemy indywidualne doradztwo o charakterze mentorskim i wspierającym, które ma za zadanie wspierać motywację uczestniczek w dążeniu do wytyczonych celów, w zakresie określania własnych zasobów, możliwości ich wykorzystania w życiu codziennym oraz aktywności zawodowej oraz społecznej. 

 

Doradztwo może obejmować: kreowanie wizerunku, motywacji, budowania własnej wartości, określania własnych celów życiowych, ABC własnej działalności,  jak pozyskiwać wsparcie na rozwój  firmy,  jak poruszać się w  social mediach,  jak zarządzać własnym czasem, jak prowadzić rozmowy z klientami,  jak budować  dobre  relacje  na przyszłość. Również  doradcy podpowiedzą jakie korzyści  daje własna strona internetowa i czy wartą ją posiadać nawet przy małym biznesie w dobie pandemii COVID-19. 

Doradztwo będzie świadczone w różnych formach:  osobiście (w biurze projektu) lub telefonicznie/online. 

 

Doradcy

Agnieszka Gajewska –  ekspert w zakresie budowanie wizerunku, określania celów, komunikacji, negocjacji, walki ze stresem,  rozwiązywania konfliktów, zarządzania własnym czasem i zasobami, techniki sprzedaży i negocjacji.  

Julita Zawisza – ekspert w zakresie prawa podatkowego, zakładania działalności, prowadzenia  firmy,  rozliczania inwestycji, sporządzania biznesów planów i harmonogramów inwestycji.  

Katarzyna Drożak – ekspert w zakresie budowania motywacji, poczucia własnej wartości, określania mocnych i słabych stron, wytyczania celów życiowych, określania własnych strategii życiowych.

Katarzyna Zych – ekspert w zakresie budowania marki, social media,  techniki sprzedaży i negocjacji, budowanie relacji z klientem,  budowania umiejętności osobistych tj.  autoprezentacji, komunikacji,  tworzenie własnych strategii marketingowych, PR.

Aleksandra Głazowska – ekspert w zakresie budowania strategii rozwojowych, public relations, sporządzania biznes planów, poszukiwania rozwiązań i nowości  na rynku, określania projektów i ich realizacji, oceny ryzyka,  pozyskiwania środków na realizacji inwestycji i pomysłów.

Umów się na spotkanie! Kontakt do biura: 509 717 217, 512 125 480, adres email: lcrp@onet.eu

 

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 pod tytułem: Lubuskie Centrum Aktywności Kobiet „LCAK” ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.